Album ảnh Về biên giới Lả Chà vui Tết hoa Mào gà cùng đồng bào dân tộc Cống

01:43 - 25/01/2021
Tết hoa Mào gà là một trong những ngày lễ cổ truyền, quan trọng của đồng bào dân tộc Cống ở Điện Biên, chứa đựng những yếu tố văn hóa tích cực, phản ánh sinh động đời sống và nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc nơi đây.

Vũ Lợi/VOV Tây Bắc

  • Từ khóa