Nhà hàng

Quán cà phê trong Đại Nội
Quán cà phê trong Đại Nội

17/08/2019

Tứ Phương Vô Sự là một ngôi lầu nằm trong Đại Nội (Hoàng thành) Huế. Mang một cái tên đầy khao khát bình an nhưng Tứ Phương Vô Sự lại có một số phận trầm luân...