Tags: cửa khẩu Hữu Nghị

Điểm đến Lạng Sơn

"Ai lên xứ Lạng cùng anh/Bõ công bác mẹ sinh thành ra em".

02.10.2018 | 23:42 PM