Tags: Dãy Hoàng Liên Sơn

Tin tức Đỉnh Fansipan 'cao' thêm 4,3 m sau 110 năm

Độ cao của đỉnh Fansipan được xác định là 3.147,3 m, cao thêm 4,3 m so với kết quả được sử dụng chính thức 110 năm qua.

27.06.2019 | 09:10 AM