Hotline: 0917.200.203 - 0911 345 808

Thử nghiệm

Tags: làng hoàng trù

Điểm đến Làng Chùa, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh chào đời

Làng Hoàng Trù, tức làng Chùa, quê ngoại Bác Hồ mới là nơi Người cất tiếng khóc chào đời.

03.10.2018 | 11:58 AM

Thông tin đối tác