Tags: nguyên nhân cháy

Tin tức Cơ quan công tố Paris đưa ra nguyên nhân gây cháy Nhà thờ Đức Bà

Cơ quan công tố Paris ngày 26/6 đã loại bỏ khả năng một vụ phạm tội có chủ ý, đồng thời cho biết vụ hỏa hoạn tại Nhà thờ Đức Bà Paris có thể do tóp thuốc...

27.06.2019 | 10:26 AM

Tin tức Nhà thờ Đức Bà cháy do chập điện?

Cảnh sát Pháp đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris. Khả năng một sự cố về điện dẫn đến cháy đang được ưu tiên điều tra.

18.04.2019 | 11:15 AM

Tin tức Tại sao Nhà thờ Đức bà Paris lại cháy nhanh đến vậy?

Nguyên nhân chính xác vụ cháy Nhà thờ Đức bà Paris hiện vẫn chưa được làm rõ. Tuy nhiên theo nhận định ban đầu có thể liên quan đến quá trình trùng tu nhà...

16.04.2019 | 09:21 AM