Tags: Núi Cao Cát

Trải nghiệm Đảo Phú Quý: Nên đến ít nhất một lần trong đời

Đảo Phú Quý là một đảo nhỏ nằm ở duyên hải Nam Trung Bộ. Đường ra đảo là một trong những cung đường biển khó đi nhất Việt Nam.

22.11.2018 | 15:34 PM