Tags: organic

Video Vinapharma Group hướng tới mục tiêu sản phẩm organic

Vinapharma Group đang hướng đến mục tiêu phân phối, xuất khẩu các sản phẩm từ nông sản sạch và 100% Organic tại Việt Nam.

01.01.1970 | 08:00 AM