Tags: quế Bình Liêu

Điểm đến Ở đây dân í ới gọi nhau đi làm từ tờ mờ sáng, càng nắng càng vui

Trong khi nhiều người tìm nơi tránh cái nóng cháy bỏng da thịt của tiết trời tháng 6, những người làm công việc phơi quế ở vùng cao Bình Liêu (Quảng Ninh)...

03.07.2019 | 17:07 PM