Tags: thông tin thời tiết

Video Dự báo thời tiết đêm 20/1 và ngày 21/1/2021 | Bắc Bộ có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 20/1 và ngày 21/1/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm 20/01/2021 | Bắc Bộ chiều giảm mây hửng nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm 20/01/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, chiều giảm mây hửng nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 18/01 và ngày 19/01/2021 | Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm 18/01 và ngày 19/01/2021, Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, trời rét đậm. Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Khu...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm 18/01/2021 | Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm 18/01/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi, có mưa rào. Khu vực Nam Bộ ngày...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 17/01 và ngày 18/01/2021 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 17/01 và ngày 18/01/2021, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi, có mưa rào và dông vài...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm 17/01/2021 | Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết chiều và đêm 17/01/2021, Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Trung Bộ có nơi mưa vừa và dông, có nơi rét đậm rét hại....

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 13/01 và ngày 14/01/2021 | Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng

Dự báo thời tiết đêm 13/01 và ngày 14/01/2021, Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi. Khu vực Tây Nguyên...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13/01/2021 | Bắc Bộ trời rét đậm

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13/01/2021, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm. Trung Bộ có mưa vài nơi. Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào vài...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 11/01 và ngày 12/01/2021 | Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết đêm 11/01 và ngày 12/01/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét đậm, rét hại. Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 11/01/2021 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 11/01/2021, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá. Trung Bộ có mưa rào và...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 07/01 và ngày 08/01/2021 | Bắc Bộ rét đậm rét hại

Dự báo thời tiết đêm 07/01 và ngày 08/01/2021, Bắc Bộ đêm có mưa, mưa nhỏ, ngày có mưa vài nơi, trời rét đậm rét hại. Trung Bộ có mưa, mưa rào, trời rét....

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 07/01/2021| Bắc Bộ rét đậm rét hại

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 07/01/2021, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, trời rét đậm rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Trung Bộ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 5/1 và ngày 6/1/2021 | Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 5/1 và ngày 6/1/2021, Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trung Bộ có mưa, có nơi có dông. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 05/01/2021 | Trung Bộ có mưa rải rác

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 05/01/2021, Bắc Bộ đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, trời rét. Trung Bộ có mưa rải rác, trời lạnh. Khu vực Tây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 3/1 và ngày 4/1/2021 | Trung Bộ có mưa rải rác

Dự báo thời tiết đêm 3/1 và ngày 4/1/2021, Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Trung Bộ có mưa rải...

01.01.1970 | 08:00 AM