Tags: thông tin thời tiết

Video Dự báo thời tiết đêm 13/4 và ngày 14/4/2021 | Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác

Dự báo thời tiết đêm 13/4 và ngày 14/4/2021, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13/4/2021 | Bắc Bộ chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 13/4/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 8/4 và ngày 9/4/2021 | Bắc Bộ đêm và sáng có mưa và rải rác có dông

Dự báo thời tiết đêm 7/4 và ngày 8/4/2021, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa và rải rác có dông. Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8/4/2021 | Bắc Bộ chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 8/4/2021, Bắc Bộ có mưa, mưa rào và dông rải rác, chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 7/4 và ngày 8/4/2021 | Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết đêm 7/4 và ngày 8/4/2021, Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 7/4/2021 | Mưa rào và dông vài nơi trên cả nước

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 7/4/2021, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 30/3 và ngày 31/3/2021 | Bắc Bộ có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết đêm 30/3 và ngày 31/3/2021, Bắc Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trung Bộ ngày nắng nóng, chiều tối...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 30/3/2021 | Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 30/3/2021, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng nóng,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 27/3 và ngày 28/3/2021 | Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ

Dự báo thời tiết đêm 27/3 và ngày 28/3/2021, Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27/3/2021 | Bắc Bộ chiều giảm mây hửng nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 27/3/2021, Bắc Bộ chiều giảm mây hửng nắng, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 23/3 và ngày 24/3/2021 | Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết đêm 23/3 và ngày 24/3/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 23/3/2021 | Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 23/3/2021, Bắc Bộ có mưa vài nơi, chiều giảm mây hửng nắng. Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực Tây...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 21/3 và ngày 22/3/2021 | Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, trời lạnh

Dự báo thời tiết đêm 21/3 và ngày 22/3/2021, Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời lạnh. Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Khu...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 21/3/2021 | Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 21/3/2021, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam...

01.01.1970 | 08:00 AM

Video Dự báo thời tiết đêm 16/3 và ngày 17/3/2021 | Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết đêm 16/3 và ngày 17/3/2021, Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Trung Bộ có mưa vài nơi,...

01.01.1970 | 08:00 AM