Tags: trạm tấu

Trải nghiệm 3 trải nghiệm du lịch đừng bỏ lỡ ở Tây Bắc mùa này

Tắm suối nước nóng ở Trạm Tấu, săn tuyết ở Fansipan, hay ngắm hoa mận ở Mộc Châu… là những điều tuyệt vời của du lịch Tây Bắc cuối đông, đầu xuân.

16.01.2019 | 15:27 PM