Tags: Tứ Bình

Trải nghiệm Khám phá “Tứ Bình” của biển miền Trung

Không phải bất kỳ ai ở Việt Nam cũng biết đến “Tứ Bình” của vùng biển Khánh Hòa: Bình Ba, Bình Lập, Bình Hưng và Bình Tiên.

06.11.2018 | 15:10 PM

Điểm đến Nha Trang

Nha Trang là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

06.10.2018 | 13:26 PM