Tags: túi nôn

Cẩm nang du lịch Túi nôn và áo phao có được phép mang ra khỏi máy bay không?

Trên máy bay có những món đồ miễn phí để hành khách lấy thoải mái, nhưng cũng có thứ nếu cầm đi sẽ bị phạt nặng.

01.01.1970 | 08:00 AM