Tags: voi mẹp

Trải nghiệm Ký sự chinh phục Voi Mẹp - Tá Linh Sơn, Quảng Trị

Voi Mẹp - Tá Linh Sơn - “vua” của những ngọn núi ở miền tây Quảng Trị, đường lên đỉnh khó khăn, hiểm trở, nhưng hấp dẫn với nhiều điều bí ẩn.

01.01.1970 | 08:00 AM