Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/11/2020

Những nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 15/11/2020:
- Liên kết, phát triển du lịch Tây Bắc – TP. Hồ Chí Minh
- Liveshow “Khi gió mùa về 2”: Đêm diễn để lại nhiều ấn tượng
- Quảng bá di sản văn hóa ASEAN bằng hội họa
16:00 - 18/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục