Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 17/11/2020

Những nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 17/11/2020:
- Những hiện vật đặc biệt tại trưng bày "Chu Văn An - Thượng tường Sơn Đẩu"
- Đất nước hoa hồng trong lòng những người con đất Việt
- Nhà cổ Bình Thủy - Vẻ đẹp xứ Tây Đô xưa
16:37 - 23/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục