Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 18/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Khai mạc Hội chợ Du lịch Quốc tế - VITM Hà Nội 2020
- Nghe hát then giữa hồ Ba Bể
- Thác Khuổi Nhi hấp dẫn khách du lịch
16:41 - 23/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục