Video Bản tin Văn hóa - Du lịch

Bản tin Văn hóa - Du lịch ngày 21/11/2020

Những nội dung chính có trong chương trình:
- TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Bắc liên kết phát triển du lịch
- VITM 2020 - Lan tỏa hình ảnh năng động của du lịch Việt Nam
- Chuyển đổi số để phát triển du lịch bền vững
14:06 - 26/11/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Văn hóa - Du lịch đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục