Video Click! Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 235

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Ngao du xứ cảng thơm trên chiếc thuyền “cánh buồm đỏ thắm”
- Hàn Quốc: Nhặt rác trên núi làm nghệ thuật để bảo vệ môi trường
18:38 - 01/12/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.