Video Tin tức

Khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 26/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên.
17:24 - 26/01/2021

Đại biểu khách mời có các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Đại sứ, Đại diện các nước và Trưởng Đại diện các Tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao tại Hà Nội, Đại diện Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc – Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết, từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục chuyển biến phức tạp, khó lường đến những thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ KHCN đang tác động ảnh hưởng mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước cũng như toàn thế giới. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tô đậm những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung 2011 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011 – 2020. Đồng thời chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục, vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Thay mặt BCH Trung ương Đảng khóa XII, trình bày báo cáo về các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội lần thứ XIII, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII rất sớm, từ hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương khóa XII tháng 10/2018 đã quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự. Sau khi thành lập, các tiểu ban đã tích cực khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch làm việc, tiến hành tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và khảo sát thực tế. Các tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các ban, bộ ngành trung ương, các cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức gần 60 cuộc hội thảo, tọa đàm, thành lập 50 đoàn đi khảo sát thực tế, làm việc, xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước… Trong quá trình chuẩn bị soạn thảo các văn kiện, Bộ Chính trị, Ban chấp hành, Ban Bí thư đã chỉ đạo sát sao chặt chẽ vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng, cập nhật được sự thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, vừa phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Cũng trong phiên làm việc sáng 26/1, Đại hội đã nghe trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Buổi chiều, Đại hội tiến hành làm việc tại Đoàn.

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục