Video Tin trong nước

Người dân kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ của Đại hội XIII của Đảng

Trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII, người dân bày tỏ kỳ vọng Đại hội sẽ bầu được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đưa đất nước phát triển, vững bước đi lên.
20:26 - 19/01/2021

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan đến đến vận mệnh của dân tộc và tiền đồ phát triển của đất nước. Do đó, công tác nhân sự được người dân đặc biệt quan tâm. Mọi người đều bày tỏ tin tưởng nhân sự “đặc biệt” được Trung ương lựa chọn là người có đạo đức trong sáng, sẽ phát huy tài năng đặc biệt để tiếp tục cống hiến xây dựng đất nước ngày càng phát triển trong thời kỳ mới.

Bên cạnh việc kỳ vọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII trong việc định ra đường lối phát triển cho đất nước, người dân kỳ vọng không để lọt những cán bộ mắc những nhóm khuyết điểm Trung ương đã chỉ ra, để lực lượng cán bộ nòng cốt thực sự là tấm gương cho người dân noi theo. 

Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, từ Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng đến Hội nghị Trung ương XIV vừa qua, Đảng đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự cho nhiệm kỳ khóa mới. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, "lợi ích nhóm", chạy chức, chạy quyền... để người dân thêm tin tưởng và ủng hộ mọi chủ trương, đường lối của Đảng.

Công tác cán bộ nói chung, công tác nhân sự trước mỗi kỳ Đại hội Đảng nói riêng có vị trí đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự thành công của Đại hội Đảng và công tác lãnh đạo của Đảng; liên quan đến sự phát triển bền vững của đất nước. Hy vọng, với sự sàng lọc kỹ lưỡng từ cơ sở đến trung ương, Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ bầu ra được đội ngũ cán bộ hội đủ các yếu tố về năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị để gánh vác sự nghiệp của đất nước trong nhiệm kỳ 2021-2026./.

Thực hiện: Anh Vũ, Minh Quân

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./.

Video cùng chuyên mục