Video Tin tức

Tạp chí Cộng sản góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng

Sáng 21/1, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2020 và trao Giải báo chí “Ngọn lửa” lần thứ IV. Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu cho sự phát triển của Tạp chí Cộng sản.
21:40 - 21/01/2021

Phát biểu khai mạc hội nghị, PGS-TS Đoàn Minh Huấn, TBT Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh tầm quan trọng của đội ngũ cộng tác viên với lực lượng chủ chốt là các nhà khoa học; các nhà lãnh đạo, quản lý cấp Trung ương và địa phương; các cán bộ, Đảng viên tại cơ sở và các nhà báo chuyên nghiệp, đã đóng góp lớn cho sự phát triển của Tạp chí Cộng sản với những bài viết sâu sắc, có sức thuyết phục và tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan chia sẻ mong muốn Tạp chí Cộng sản sẽ tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề hẹp hơn để tạo diễn đàn thảo luận về những vấn đề nóng mang tính thời sự, góp phần lan tỏa hơn chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương bày tỏ hy vọng, Tạp chí Cộng sản sẽ đổi mới về hình thức và nội dung để hướng tới tiếp cận nhiều độc giả hơn. Đặc biệt, nên tập trung khai thác mảng văn hóa, một nhân tố quan trọng được Ðảng ta xác định là một “mặt trận” trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là nền tảng tinh thần của xã hội và mục tiêu, động lực phát triển bền vững của đất nước như lời Bác Hồ nói “Văn hóa là ngọn đuốc soi đường cho quốc dân đi”.

Trong khuôn khổ hội nghị cộng tác viên năm 2020, Tạp chí Cộng sản cũng trao Giải báo chí “Ngọn lửa” với 3 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích cho những tác phẩm mang tầm vóc lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn có giá trị lý luận cao, những bài đấu tranh tư tưởng sắc bén, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Anh Vũ - Quốc Hùng

Mời quý vị xem các tin tức đã phát sóng tại đây./. 

Video cùng chuyên mục