Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 14/7/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Chương trình mỗi xã một sản phẩm: Động lực để phát triển sản xuất bền vững
- Bắc Giang khuyến khích xây dựng tiêu chuẩn cho quả vải
- Trà Vinh hỗ trợ giữ diện tích chôm chôm đặc sản
17:33 - 17/07/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.