Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 28/7/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Công nghệ chế biến và bảo quản giúp nâng cao giá trị nông-thủy sản
- EVFTA - Động lực tăng trưởng mới cho ngành da giày
- Sơn La đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hữu cơ
16:58 - 05/08/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.