Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 4/8/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Đà Nẵng: Bình ổn thị trường mùa dịch Covid-19
- TP Hồ Chí Minh: Không thiếu hàng hóa khẩu trang
- Nhiều hộ kinh doanh ở Quảng Ngãi đóng cửa để chống dịch
16:58 - 05/08/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.