Video Góc nhìn thẳng

"Xẻ thịt" đất chùa

“Xẻ thịt” đất chùa - cơ sở nào chính quyền cấp sổ đỏ cho diện tích đất tranh chấp & trách nhiệm của cơ quan chức năng? Câu chuyện về chùa Tứ Liên, Hà Nội.
20:31 - 05/04/2019

Video cùng chuyên mục