Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 03/08/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành chỉ thị mới về phòng, chống dịch Covid-19
- Đề xuất thi tốt nghiệp THPT chia 2 đợt
- Giúp người dân chủ động trong phòng tránh thiên tai
- Áp đặt lệnh giới nghiêm tại thành phố Melbourne, Australia
14:57 - 03/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.