Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 11h30 ngày 10/08/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Các địa phương luôn phải cảnh giác cao trong phòng, chống dịch Covid-19
- Đề thi tổ hợp vừa sức với học sinh
- Brazil: Tưởng niệm các nạn nhân của đại dịch Covid-19
15:32 - 10/08/2020

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.