Video Nhịp sống hôm nay

Bản tin Nhịp sống hôm nay 18h30 ngày 18/1/2022

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Triển khai chương trình chăm sóc cho 12.000 cựu F0
- Nhiều ý kiến xung quanh đề xuất không bắt buộc hạ tải, dỡ phần vượt quá tải trọng tại chỗ
- Israel: Mũi tiêm thứ 4 vaccine Covid-19 ít hiệu quả với biến thể Omicron
11:19 - 20/01/2022

Mời quý vị xem các Bản tin Nhịp sống hôm nay đã phát sóng tại đây./.