Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 11/8/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Khởi động chương trình nhận diện hàng Việt Nam với tên gọi "Tự hào hàng Việt Nam" năm 2020
- Tổng kết tình hình thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2014-2020
17:32 - 21/08/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.