Video Tự hào hàng Việt Nam

Tự hào hàng Việt Nam ngày 18/8/2020

Nội dung chính có trong chương trình:
- Đã thay đổi tích cực nhận thức, hành vi của người tiêu dùng đối với hàng VN
- Cơ hội cho hàng nội địa khẳng định nội lực
- Đà Nẵng: Hàng hóa thiết yếu dồi dào, không tăng giá
17:46 - 21/08/2020

Mời quý vị xem các chương trình Tự hào hàng Việt Nam đã phát sóng tại đây./.