Video Tin trong nước

Tuổi trẻ Đài TNVN phải là lực lượng xung kích, đi đầu trong xây dựng Đài trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hiện đại

“Tuổi trẻ Đài TNVN phải là lực lượng đi đầu “Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên”, góp phần xây dựng Đài TNVN trở thành cơ quan truyền thông chủ lực, đa phương tiện hiện đại”. Đây là yêu cầu của Bí thư Đảng ủy, TGĐ Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ tại ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ VIII.
19:10 - 16/08/2022

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài TNVN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Đài TNVN, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên Đài TNVN từng bước đổi mới, có sự chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động phong trào, phong trào xã hội đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên, góp phần củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được đẩy mạnh, hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao được tăng cường rộng khắp, tích cực tham gia và đi đầu trong phòng chống dịch COVID-19, tạo được dấu ấn tốt trong cộng đồng, xã hội. Đặc biệt, đoàn viên thanh niên Đài TNVN đã tích cực xây dựng, giữ gìn hình ảnh người làm báo Đài TNVN “ Đoàn kết, trung thành, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

Bên cạnh những kết quả tích cực, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế của Đoàn Thanh niên Đài TNVN cần khắc phục đó là phương thức vận động thanh niên còn chậm đổi mới, thiếu tính tương tác, hoạt động xung kích của một số tổ chức đoàn còn chưa gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, chưa phát huy được hết tiềm năng, sức sáng tạo của tuổi trẻ… Do vậy, tổ chức Đoàn phải không ngừng đổi mới, tạo sức hấp dẫn cho chính mình, coi trọng và làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tin, lý tưởng cách mạng, chú trọng tổng kết công tác thực tiễn để phát triển các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Tuổi trẻ Đài TNVN phải là lực lượng đi đầu “Linh hoạt chuyển đổi, thích ứng vượt lên”.

Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ tin tưởng với khát vọng cống hiến, nghị lực, tài năng và sự sáng tạo, tuổi trẻ Đài TNVN sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, tiếp tục giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đài TNVN tiến lên với tinh thần: Đoàn Đài TNVN, Tâm sáng lòng trong ngòi bút sắc, Thích ứng vượt lên bao trở ngại, Linh hoạt thực hiện nhiệm vụ giao, Xung kích truyền thông trong công chúng, Thiện nguyện vui sao cùng cộng đồng, Khởi nghiệp lập thân rèn chí lớn, Xứng danh tuổi trẻ Đài Tiếng nói, Đơn vị anh hùng được Đảng trao./.

Mời quý vị xem các tin tức trong nước đã phát sóng tại đây./.