Video Click! Khám phá thế giới

Click - Khám phá thế giới số 239

Những nội dung chính có trong chương trình:
- Các dự án tái chế rác độc đáo ở Hà Lan và Ukraine
- Xe tự hành kiêm robot giao hàng tự động ở Anh
- Con tàu lịch sử 25 năm kết nối tới những vùng lãnh thổ xa xôi của nước Pháp
10:55 - 14/12/2020

Mời quý vị xem các chương trình Click - Khám phá thế giới đã phát sóng tại đây./.