Album ảnh Thiêng liêng Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19

05:53 - 29/11/2021
Lễ tưởng niệm được tổ chức để tưởng nhớ những người đã không may qua đời vì COVID-19, chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình và người thân của họ. Đây cũng là nguyện vọng, mong muốn của nhân dân, là tình cảm thiêng liêng trong mỗi chúng ta và là sự quan tâm, sẻ chia, động viên của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nỗi đau của đồng bào.
  • Từ khóa