Tags: Bản tin Du lịch xanh ngày 6/2/2021

Video Bản tin Du lịch xanh ngày 6/2/2021

Những nội dung chính có trong chương trình: - Người dân nâng cao ý thức trong việc bảo vệ môi trường - Hàn Quốc thúc đẩy tiêu dùng các sản phẩm thân...

11.02.2021 | 02:31 AM