Tags: bản tin văn hóa ngày 19/02

Video Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 19/02/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 19/02/2020: - Cần sớm xây dựng tiêu chí du lịch an toàn - Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh...

19.02.2020 | 20:46 PM

Video Bản tin Văn hóa - Du lịch 06h30 ngày 19/02/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 06h30 ngày 19/02/2020: - Khánh Hòa đón 16-17 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh mỗi ngày - Tây Ninh...

19.02.2020 | 07:12 AM