Tags: bản tin văn hóa ngày 21/01

Video Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 21/01/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 21/01/2020: - Dâng cúng bánh tét lên Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành Hầu - Tết sớm của...

21.01.2020 | 23:09 PM

Video Bản tin Văn hóa - Du lịch 06h30 ngày 21/01/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 06h30 ngày 21/01/2020: - Các hãng hàng không tăng tải phục vụ cao điểm Tết - Bạc Liêu: Rộn ràng “Chợ...

21.01.2020 | 06:33 AM