Tags: bản tin văn hóa ngày 29/01

Video Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 29/01/2020

Nội dung chính có trong Bản tin Văn hóa - Du lịch 18h30 ngày 29/01/2020: - Kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa - Nét đẹp đón Tết cổ truyền...

29.01.2020 | 19:40 PM