Tags: bến cảng nhà rồng

Điểm đến TP. Hồ Chí Minh

TP. Hồ Chí Minh là thành phố năng động, là trung tâm kinh tế, thương mại lớn nhất Việt Nam.

02.10.2018 | 17:36 PM