Tags: Buen Retiro

Điểm đến trời tây Hai địa danh của Tây Ban Nha vào danh sách di sản thế giới của UNESCO

Đại lộ mang tính biểu tượng Paseo del Prado và công viên Buen Retiro ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã chính thức được bổ sung vào danh sách di sản thế...

26.07.2021 | 11:26 AM