Tags: ca bệnh

Tin tức Sáng 8/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và Bắc Ninh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 8/5, Việt Nam có thêm 15 ca mắc COVID-19, tất cả đều ghi nhận trong nước tại Hà Nội và tại Bắc...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Tối 6/5, Việt Nam ghi nhận 60 ca mắc mới COVID-19, có 56 ca trong nước

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tối 6/5 Việt Nam có thêm 60 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 56 ca trong nước và 4 ca nhập cảnh cách...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 5/5, Việt Nam ghi nhận 26 ca mắc mới COVID-19, có 18 ca trong nước

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 5/5 Việt Nam ghi nhận 26 ca mắc mới COVID-19, trong đó 8 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 5/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong 12h qua Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19, tổng số bệnh nhân là 2.996.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 4/5, thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 4/5 Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 trong đó có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng, 10 ca nhập...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 4/5, Hà Nội, Đà Nẵng thêm 2 ca mắc COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 4/5, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 2/5, Việt Nam ghi nhận 20 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 2/5 Việt Nam ghi nhận 20 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, 8 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 2/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 2/5 Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, trong 12h qua Việt Nam không có thêm ca mắc...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 29/4, Việt Nam có thêm 45 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 29/4, Việt Nam ghi nhận 45 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 39 ca nhập cảnh đã cách ly ngay và 5...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 29/4, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 29/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy, 12h trôi qua Việt Nam tạm thời...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 28/4, Việt Nam thêm 8 ca mắc COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 28/4, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Nam...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 28/4, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 28/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Hiện tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 25/4, Việt Nam ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới COVID-19, đều là người nhập cảnh đã cách ly. Việt Nam hiện có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 25/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 25/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Đến sáng nay cả nước đã có gần 199.000 người tiêm...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 23/4, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 23/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-19, là các ca bệnh nhập cảnh đã cách ly ngay.

01.01.1970 | 08:00 AM