Tags: ca mắc hôm nay

Tin tức Chiều 4/5, thêm 11 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 4/5 Việt Nam ghi nhận 11 ca mắc COVID-19 trong đó có 1 ca trong nước tại Đà Nẵng, 10 ca nhập...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 4/5, Hà Nội, Đà Nẵng thêm 2 ca mắc COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 4/5, Việt Nam ghi nhận 4 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 2/5, Việt Nam ghi nhận 20 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 2/5 Việt Nam ghi nhận 20 ca mắc mới COVID-19. Trong đó, 8 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam,...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 2/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 2/5 Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, trong 12h qua Việt Nam không có thêm ca mắc...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 29/4, Việt Nam có thêm 45 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 29/4, Việt Nam ghi nhận 45 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 39 ca nhập cảnh đã cách ly ngay và 5...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 29/4, Việt Nam không có thêm ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 29/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Như vậy, 12h trôi qua Việt Nam tạm thời...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 25/4, Việt Nam ghi nhận 10 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 25/4, Việt Nam có 10 ca mắc mới COVID-19, đều là người nhập cảnh đã cách ly. Việt Nam hiện có...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 25/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 25/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Đến sáng nay cả nước đã có gần 199.000 người tiêm...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 23/4, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 23/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-19, là các ca bệnh nhập cảnh đã cách ly ngay.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 23/4, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 23/4, Việt Nam có thêm 8 ca mắc mới COVID-19, là các ca bệnh nhập cảnh đã cách ly ngay tại TP Hồ...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 18/4, thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Chiều 18/4, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 3 ca mắc mới COVID-19, là các ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 18/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 18/4 Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy tạm thời 12h trôi qua nước ta...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 14/4, Việt Nam ghi nhận 16 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 14/4, Việt Nam có thêm 16 ca mắc mới COVID-19, đây là các ca bệnh được cách ly...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 14/4, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 14/4 Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19, đây là các ca bệnh được cách ly ngay...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 11/4, 1 ca mắc mới COVID-19 ở Kiên Giang

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 ở Kiên Giang, đây là ca bệnh được cách ly ngay...

01.01.1970 | 08:00 AM