Tags: ca mắc mới

Tin tức Ngày 29/7, Việt Nam ghi nhận 7.594 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 4.592 ca

Bộ Y tế cho biết, ngày 29/7, Việt Nam ghi nhận thêm 7.594 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 4.592 ca, Hà Nội có 59 ca. Đến nay cả nước ghi nhận 128.413...

29.07.2021 | 19:38 PM

Tin tức Sáng 29/7, thêm 2.821 ca mắc COVID-19, TP.HCM 1.715 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 29/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.821 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 1.715 ca. Đến nay cả nước ghi nhận 123.640 bệnh nhân.

29.07.2021 | 06:31 AM

Tin tức Ngày 28/7, Việt Nam ghi nhận 6.559 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 4.449 ca

Bộ Y tế cho biết, tối 28/7, Việt Nam có thêm 3.698 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 6.559 ca. Trong ngày 28/7, có 4.511 bệnh nhân được...

28.07.2021 | 19:21 PM

Tin tức Sáng 28/7, thêm 2.861 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.115 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.861 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh có 2.115 ca, TP Hà Nội 69 ca. Đến nay cả nước ghi nhận 117.121...

28.07.2021 | 06:28 AM

Tin tức Ngày 27/7, Việt Nam gần 8.000 ca mắc COVID-19, TP.HCM hơn 6.300 ca

Bộ Y tế cho biết, tối 27/7, Việt Nam có thêm 5.149 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 7.913 ca. Trong ngày 27/7 có 1.602 bệnh nhân được...

27.07.2021 | 21:00 PM

Tin tức Sáng 27/7, thêm 2.764 ca mắc COVID-19, TP.HCM 1.849 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 27/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.764 ca mắc mới COVID-19, TP Hồ Chí Minh chiếm 1.849 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi đến nay là...

27.07.2021 | 07:00 AM

Tin tức Ngày 26/7, Việt Nam có 7.882 ca mắc COVID-19

Bộ Y tế cho biết, tối 26/7, Việt Nam có thêm 5.174 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP. Hồ Chí Minh chiếm 4.283 ca. Tổng số mắc trong ngày là 7.882 ca....

26.07.2021 | 19:23 PM

Tin tức Sáng 26/7, thêm 2.708 ca COVID-19, TP.HCM 1.714 ca

Sáng 26/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 2.708 ca mắc mới, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh chiếm 1.714 ca. Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận...

26.07.2021 | 06:30 AM

Tin tức Ngày 25/7, Việt Nam có 7.531 ca mắc COVID-19, TP.HCM 4.555 ca

Bộ Y tế cho biết, tối 25/7, Việt Nam có thêm 3.552 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh chiếm 2.227 ca. Tổng số ca mắc trong ngày hôm nay là...

25.07.2021 | 20:12 PM

Tin tức Sáng 25/7, thêm 3.979 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh 2.328 ca

Sáng 25/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.979 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã 2.328 ca. Có 8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi...

25.07.2021 | 06:31 AM

Tin tức Ngày 24/7, Việt Nam có 7.968 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh chiếm 3.326 ca

Tối 24/7, Bộ Y tế cho biết có thêm 3.977 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP Hồ Chí Minh đã 3.326 ca. Tổng số mắc trong ngày hôm nay là 7.968 ca. Trong...

24.07.2021 | 20:37 PM

Tin tức Sáng 24/7: 3.991 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP Hồ Chí Minh 2.070 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 24/7, Việt Nam ghi nhận thêm 3.991 ca mắc COVID-19, TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 2.070 ca. Gần 4,48 triệu liều vắc xin phòng...

24.07.2021 | 06:45 AM

Tin tức Ngày 22/7, Việt Nam ghi nhận 6.194 ca mắc mới

Chiều tối 22/7, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 3.227 ca mắc COVID-19 vào buổi chiều, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 6.194 ca. TP HCM ghi nhận tổng...

22.07.2021 | 19:31 PM

Tin tức Sáng 22/7, 2.967 ca mắc COVID-19, TP.HCM 2.433 ca

Bộ Y tế cho biết, sáng 22/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.967 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh 2.433 ca. Long An đứng thứ hai với 233 ca. Trong các ca...

22.07.2021 | 06:31 AM

Tin tức Chiều 21/7, thêm 2.570 ca mắc COVID-19, tổng số ca mắc trong ngày lên 5.357 ca

Bộ Y tế cho biết, chiều 21/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2.570 ca mắc COVID-19, trong đó TP Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 1.817 ca. Tổng số ca mắc trong ngày...

21.07.2021 | 19:55 PM