Tags: ca nhập cảnh

Tin tức Chiều 17/5, thêm 116 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang và Bắc Ninh 99 ca

Chiều 17/5, Bộ Y tế công bố Việt Nam có thêm 117 ca mắc COVID-19, gồm 1 ca nhập cảnh đã cách ly và 116 ghi nhận trong nước tại khu vực đã cách ly, phong...

17.05.2021 | 19:24 PM

Tin tức Sáng 12/5, Việt Nam ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 33 ca trong nước

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 12/5, Việt Nam ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19. Trong đó có 1 ca nhập cảnh đã cách ly ngay, 33...

12.05.2021 | 07:03 AM

Tin tức Tối 9/5, Việt Nam ghi nhận 77 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, tối 9/5, Việt Nam có thêm có thêm 87 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận, trong đó 10 ca nhập cảnh cách...

09.05.2021 | 20:51 PM

Tin tức Chiều 27/4, Việt Nam có thêm 5 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 27/4, Việt Nam ghi nhận 5 ca mắc mới COVID-19. Trong đó 4 ca được cách ly ngay sau khi nhập...

27.04.2021 | 19:16 PM

Tin tức Chiều 20/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 20/4, Việt Nam có thêm 10 ca mắc mới COVID-19 là người nhập cảnh đã cách ly ngay...

20.04.2021 | 18:35 PM

Tin tức Chiều 13/4, Việt Nam có 7 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 13/4, Việt Nam có 7 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng, Bến Tre và Kiên...

13.04.2021 | 19:03 PM

Tin tức Sáng 13/4, Việt Nam có 2 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 13/4, Việt Nam có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh. Đây là các ca...

13.04.2021 | 06:36 AM

Tin tức Chiều 10/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 ca mắc COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 10/4, Việt Nam có thêm 9 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Kiên Giang. Đây là những ca...

10.04.2021 | 19:41 PM

Tin tức Chiều 5/4, Việt Nam có thêm 6 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 5/4 Việt Nam có 6 ca mắc COVID-19 tại 4 địa phương là Bắc Giang, Đà Nẵng, Quảng...

05.04.2021 | 19:05 PM

Tin tức Chiều 1/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 1/4, Việt Nam có thêm 14 ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre,...

01.04.2021 | 18:43 PM

Tin tức Chiều 29/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 29/3, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19, trong đó 2 ca ghi nhận tại Tây Ninh và 1 ca...

29.03.2021 | 18:23 PM

Tin tức Chiều 23/3, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội

Chiều 23/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có 1 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Hà Nội, là người nhập cảnh từ Pháp...

23.03.2021 | 20:08 PM

Tin tức Chiều 19/3, thêm 1 ca mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, chiều 19/3, có 1 ca mắc mới COVID-19, là người nhập cảnh ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh.

19.03.2021 | 20:07 PM

Tin tức Chiều 14/3, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh

Chiều 14/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận 1 ca mắc mới nhập cảnh tại TP Hồ Chí Minh.

14.03.2021 | 19:02 PM

Tin tức Chiều 31/1, Việt Nam có thêm 36 ca mắc mới COVID-19

Chiều 31/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 36 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 17 ca ở cộng đồng tại 4 địa phương: Hải...

31.01.2021 | 19:14 PM