Tags: ca nhiễm mới

Tin tức Chiều 1/5, Việt Nam thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca trong nước tại Hà Nam

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 1/5, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19, trong đó có 3 ca trong nước ghi nhận tại Hà Nam và 11...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 17/4, Việt Nam có thêm 8 ca mắc COVID-19

Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19 là người nhập cảnh. Trong ngày 17/4, có thêm 8 ca như vậy.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 17/4, Việt Nam có thêm 1 ca mắc COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 17/4 Việt Nam có thêm 1 ca mắc mới COVID-19 tại Bắc Ninh. Đây là ca bệnh nhập cảnh...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 6/4, Việt Nam có thêm 11 ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, chiều 6/4 Việt Nam có 11 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Tây Ninh, Long An, Cà Mau và Đà...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 6/4, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, sáng 6/4, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 22/3, Việt Nam có 3 ca mắc mới COVID-19

Chiều 22/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có 3 ca mắc mới COVID-19 gồm 1 chuyên gia Ấn Độ và 2 người Việt nhập...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 22/3, không có ca mắc mới COVID-19, ngày thứ 4 không có ca mắc ở cộng đồng

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19. Việt Nam bước sang ngày thứ 4 không có ca mắc ở cộng...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 9/3, Việt Nam ghi nhận 2 ca mắc mới COVID-19

Chiều 9/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Việt Nam có thêm 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, 1 ca trong nước ghi nhận tại Hải...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 9/3, Việt Nam không ca mắc mới COVID-19

Sáng 9/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không có ca mắc mới COVID-19.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 2/3, Việt Nam có thêm 11 ca mắc mới COVID-19

Sáng 2/3, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 11 ca mắc COVID-19 đều ghi nhận tại Hải Dương.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 27/2, Việt Nam ghi nhận 6 ca mắc mới COVID-19

Chiều 27/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hải Dương.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 27/2, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Sáng 27/2, Ban Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Việt Nam đã chữa khỏi 1.839 bệnh nhân.

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 25/2, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc mới COVID-19

Chiều 25/2, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 8 ca mắc mới COVID-19, trong đó riêng Hải Dương có 7 ca, 1 ca ở Tây Ninh là trường...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Chiều 12/2 (mùng 1 Tết), Việt Nam có thêm 2 ca mắc mới COVID-19

Chiều 12/2 (mùng 1 Tết) Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có 2 ca mắc COVID-19 ghi nhận trong nước tại Hà Nội và Bắc Ninh. Việt Nam...

01.01.1970 | 08:00 AM

Tin tức Sáng 31/1, thêm 14 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng ở Hà Nội và 4 tỉnh khác

Tính đến 6h ngày 31/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 14 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng tại 5 địa phương, trong đó Hà...

01.01.1970 | 08:00 AM