Tags: Cao Nguyên Đá

Văn hóa Từng bừng sắc xuân trong lễ hội Gầu Tào

Trong không khí rộn ràng sắc xuân vùng cao, đồng bào các dân tộc trên cao nguyên Dào San, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu tay trong tay trẩy hội Gầu Tào,...

13.02.2019 | 14:26 PM