Tags: cây chuyển giới

Điểm đến trời tây Kỳ lạ cây đại thụ cao gần 17m "chuyển giới" sau 3.000 năm

Do áp lực từ môi trường sống, cây thủy tùng cổ đại với tuổi đời khoảng 3.000 năm đã chuyển từ cây đực sang cây cái.

01.01.1970 | 08:00 AM