Tags: Champasak

Điểm đến Champasak và ước mơ “một ngày ăn cơm 3 nước”

Rời Savanakhet sau bữa trưa với anh em Công ty cao su Quasa Geruco tại huyện Sê Pôn, chúng tôi trở lại 150 km của Quốc lộ 9...

08.10.2020 | 10:41 AM

Tin tức Pháp giúp Lào bảo vệ các di sản văn hóa tại 2 tỉnh Champasak và Savannakhet

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Bộ Kế hoạch - Đầu tư Lào vừa ký thỏa thuận tài trợ cho Lào 2,64 triệu euro triển khai dự án Quản lý, bảo tồn và phát huy...

20.06.2020 | 11:28 AM

Điểm đến trời tây Một thoáng bình yên tại Champasak – Lào

Nhắc đến Lào người ta thường nghĩ ngay tới Viêng Chăn, cố đô Luông Pha Băng hay cánh đồng Chum Xiêng Khoảng… nhưng bên cạnh đó, đất nước Triệu Voi còn có...

10.05.2019 | 18:54 PM