Tags: chỉ đạo

Video Hà Nội đang có nguy cơ lây nhiễm cao

Các ca mắc của Hà Nội cơ bản vẫn là những người đi từ nước ngoài về, đã có biểu hiện lây lan ra cộng đồng, nguy cơ trong thời gian tới sẽ có nhiều ca mắc...

25.03.2020 | 21:19 PM