Tags: chợ Bắc Hà

Video Chợ Bắc Hà - Điểm hẹn vùng cao nguyên trắng

Chợ Bắc Hà là một phiên chợ nổi tiếng còn giữ được vẻ nguyên sơ và mang đậm nét đặc trưng của các dân tộc vùng cao Việt Nam.

28.01.2019 | 11:14 AM